Rozpoczynamy rok 2020. Z wielkim hukiem!
Usunięta została stara wersja strony i buduje się nowe, mam nadzieję, że lepsze. W tej chwili ostatnie poprawki na stronie głównej, a potem kolejno powstawać będą strony poświęcone poszczególnej tematyce.